ABC Westland 206 K4
2685 DC
Poeldijk


T. +31 (0)6 53 21 87 54

E. info@tuprotec.nl
W www.tuprotec.nl

Werkwijze

Onze één-op-één filosofie is uniek. Een opdrachtgever heeft bij ons altijd maar met één adviseur te maken, die inhoudelijk alles van het project weet en de voortgang voortdurend bewaakt. Een nauwe persoonlijke band, zonder miscommunicatie, waardoor de opdrachtgever verzekerd is van een optimaal verloop van zijn project.

Om tegenstrijdige belangen uit de weg te gaan, bieden wij onze diensten aan tegen een vast tarief, dat niet afhangt van offertes van derden. Zodoende kan nooit de discussie ontstaan dat onze organisatie bepaalde toeleveranciers in het voordeel plaatst, eenvoudigweg omdat wij daar geen enkel belang bij hebben. Ons belang is de opdrachtgever.

Indien wij een opdracht verkrijgen, werken wij als volgt:

Intake gesprek

In een eerst gesprek met de opdrachtgever worden alle ideeën en wensen geïnventariseerd en op structurele wijze in kaart gebracht. Deze analyse wordt vervolgens weer voorgelegd aan de opdrachtgever en bij goedkeuring wordt een technisch voorstek gemaakt.

Inrichting

We beginnen bij het begin. Allereerst wordt de kavel onder de loep genomen en aspecten zoals waterhuishouding en aansluiting op nutsvoorzieningen worden efficiënt uitgewerkt. Vervolgens wordt het kassencomplex samengesteld, waarbij van binnenuit wordt gewerkt. De systemen en installaties zijn het belangrijkst en vervolgens wordt de kas er omheen gebouwd. Die heeft tegenwoordig bijna een faciliterend karakter.

Uitvoering

Nadat de uitgangspunten bepaald zijn, worden de juiste toeleveranciers geselecteerd, de offertes vergeleken en kan vervolgens gestart worden met de bouw van het complex. Vanaf dat moment houden wij overal een vinger aan de pols en sturen alle partijen. Wij komen zo vaak op het project als dat nodig is. Al moeten we elke dag paraat staan, zelfs dan zijn daar geen meerkosten aan verbonden!

Naast de technische begeleiding, verzorgen wij ook de vergunningaanvragen en in sommige gevallen ondersteunen wij ook het aanvragen van subsidies. Wij weten in ieder geval wat de mogelijkheden zijn. En daar profiteert de opdrachtgever van!